Untitled

Проект "Каштан"

     Програма "Порядок дій"

Назва виконавчого файлу:

SFP3U.EXE   - числа до 100

SFP32U.EXE  - числа до 1000

     Програма генерує  завдання, що передбачають виконання обчис-

лень з урахуванням порядку дій.

     Програма реалізує три типи завдань:

Завдання 1 - визначити порядок дій в прикладі. 

Завдання 2 - визначити порядок дій в прикладі та обчислити по діях.

Завдання 3 - обчислити значення виразу. 

     Базові рівні програми:

     Варіанти завдань рівня 1

     1) a+b  2) a-b  3) ab  4) a:b

     Варіанти завдань рівня 2

     1) a+b+c  2) a+b-c  3) a-b+c  4) a-b-c

     5) abc    6) ab:c   7) a:bc   8) a:b:c

     Варіанти завдань рівня 3

     1) ab+c   2) a+bc   3) ab-c   4) a-bc

     5) a:b+c  6) a:b-c  7) a+b:c  8) a-b:c

     Варіанти завдань рівня 4

     1) (a+b)-c     2) a+(b-c)      3) a-(b+c)      4) (a+b)+c

     5) a-(b-c)     6) (a-b)+c      7) (a+b)+c+d    8) a+(b+c)+d

     9) a+b+(c+d)   10) (a+b)+c-d   11) (a+b)-c+d   12) a+(b+c)-d

     13) a-(b+c)+d   14) a-(b+c)-d   15) a+b-(c+d)   16) a-b-(c+d)

     17) a-b+(c+d)   18) (a+b)-c-d

     Варіанти завдань рівня 5

     1) a-(b+c):d   2) a+(b-c)d     3) a:(b+c)d     4) a+bc-d

     5) a+b-cd      6) a:b+c:d      7) ab-c:d       8) ab+c:d

     9) (a+b):cd    10) ab-c-d      11) a:bc-d      12) ab:c+d

     13) a+b:c-d    14) a:bc:d      15) a+(b+c):d   16) (a-b):c+d

     17) a-(b+c):d  18) a+b:(c:d)   19) (a-b)c:d    20) a(b+c)

     21) a(b-c)     22) a:(b+c)     23) a:(b-c)     24) (a+b)c

     25) (a-b)c     26) (a+b):c     27) (a-b):c

     Варіанти завдань рівня 6

     1) a(b-c):(d-k)      2) ab+(c-d)+x        3) (a+b)-(c:d+x)

     4) (a-b)(c:d-x)      5) a-(b+c):(d+k)     6) (a+b)(c+d):(k-x)

     7) (ab+e)-(c:d+f)    8) ab+(c:d-k)        9) a:b+c-dk

     10) a:bc:d+k         11) ab+c+d:x         12) a:b+c+dx

     13) ab+c-d:x         14) a+(b-c)(d+x)     15) (a+b)-(c+d)k

     16) (a+b)+(c+d)-k    17) (a-b)+(c-d)+k    18) (a-b)+(c-d):k

     19) a+(b-c)-k:x      20) a-bc+(k-x)       21) (ab-c):(d-e)

     22) (a:b+c)(d-e)     23) a(b:c)+d:f       24) ab+(c+d:e)

     25) a:b+c:d+e:f      26) a:b+c:d-e:f

     Рівні програми відповідають базовим рівням.

     Тренування має слідуючі параметри по кількості повторень:

Тренування 1 - 5 повторень на рівні. 2 додаткові приклади за кожну помилку.

Тренування 2 - 3 повторень на рівні. 2 додаткові приклади за кожну помилку.

Тренування 3 - 2 повторень на рівні. 1 додатковий приклад за кожну помилку.

Тренування 4  -  1  повторення на рівні.  Помилки не впливають на

кількість прикладів.

     В режимі  "Контроль"   кожному  уроку відповідає базовий рівень.

     В режимі "Довідка" можна отримати довідку про порядок дій та

виконання приклада по діях.

Проект "Каштан"