Untitled

Проект "Каштан"

 Програма "Побудуй замок"

Назва виконавчого файла: SF4.EXE

Програма призначена для вироблення навиків письмового додавання та віднімання.

              Базові рівні:

1  Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток.

2  Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток.

3  Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

4  Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

5  Додавання трицифрових чисел без переходу через десяток.

6  Віднімання трицифрових чисел без переходу через десяток.

7  Додавання трицифрових чисел з переходом через десяток.

8  Віднімання трицифрових чисел з переходом через десяток.

9  Додавання чотирицифрових і трицифрових чисел.

10 Віднімання трицифрових чисел від чотирицифрових.

11 Додавання чотирицифрових чисел.

12 Віднімання чотирицифрових чисел.

     Рівні програми відповідають базовим рівням.

     При виконанні тренування після правильного виконання прикладу  на рівні будується частинка замку.  Після чотирьох правильних

прикладів відбувається перехід на наступний рівень. 

     В режимі "Контроль" між уроками  і  базовими  рівнями  існує

слідуюча відповідність:

Урок 1 - рівні 1 і 2

Урок 2 - рівні 3 і 4

Урок 3 - рівні 5 і 6

Урок 4 - рівні 7 і 8

Урок 5 - рівні 9  і  10

Урок 6 - рівні 11 і 12

     В кожному уроці по 8 прикладів. 

     В режимі  "Довідка" пояснюється виконання додавання і відні-

мання з переходом через десяток.

 

Проект "Каштан"