Untitled

Проект "Каштан"

               Програма "Введи число"

          Назва виконавчого файлу: NE6U.EXE

Генерує завдання, що передбачають за словесною назвою ввести

відповідне числове значення. 

                    Базові рівні:

                    Складність 1

1  Числа в межах 10.

2  Числа від 10 до 20.

3  Числа від 20 до 100.

4  Числа від 100 до 1000.

5  Числа від 1000 до 100000.

6  Числа від 100000 до 1000000.

                    Складність 2

1  Числа в межах 10. Варіанти завдань:

  а) ввести число попереднє до числа t

  б) ввести число, яке передує числу t

  в) ввести число наступне за числом t

  г) ввести число, яке йде за числом t

  д) ввести число на z одиниць більше, ніж число t

  ж) ввести число на z одиниць менше, ніж число t

2  Числа від 10 до 20. Варіанти завдань:

  а)-ж)

3  Числа від 20 до 100. Варіанти завдань:

  а)-ж)

  є) ввести число на z десятків більше, ніж число t

  з) ввести число на z десятків менше, ніж число t

  і) ввести число, що є найбільшим двоцифровим числом

  ї) ввести число, що є найменшим двоцифровим числом

4  Числа від 100 до 1000. Варіанти завдань:

  а)-з)

  і) ввести число на z сотень більше, ніж число t

  ї) ввести число на z сотень менше, ніж число t

  к) ввести число, що є найбільшим трицифровим числом

  л) ввести число, що є найменшим трицифровим числом

5  Числа від 1000 до 100000. Варіанти завдань:

  а)-ї)

  к) ввести число на z тисяч більше, ніж число t

  л) ввести число на z тисяч менше, ніж число t

  м) ввести число, що є найбільшим п`ятицифровим числом

  н) ввести число, що є найменшим п`ятицифровим числом

6  Числа від 100000 до 1000000. Варіанти завдань:

  а)-л)

  м) ввести число, що є найбільшим шестицифровим числом

  н) ввести число, що є найменшим шестицифровим числом

     Рівні програми відповідають базовим рівням.

     Тренування має слідуючі параметри по кількості повторень:

Тренування 1 - 10 повторень на рівні.  3  додаткові  приклади  за

кожну помилку.

Тренування 2 - 8 повторень на рівні. 2 додаткові приклади за кожну помилку.

Тренування 3 - 6 повторень на рівні. 1 додатковий приклад за кожну помилку.

Тренування 4  -  4  повторень  на рівні.  Помилки не впливають на

кількість прикладів.

     В режимі "Контроль" кожному  уроку  відповідає  базовий  рівень.

     В режимі "Довідка" можна отримати довідку  по  відповідності

між словесним і числовим заданням числа.

Проект "Каштан"