Untitled

Проект "Каштан"

Програма "Мінілогіка"

Назва виконавчого файлу MINILU.EXE

Програма пропонує учню приклад, в якому пропущено арифметичну дію.  Учень повинен вибрати одну дію з декількох  запропонованих. 

 

                 Базові рівні програми:

1  Числа в межах 10. Варіанти завдань:

a+b=r  a-b=r

2  Числа в межах 10. Приклад на дві дії:

a+b+c=r  a+b-c=r  a-b+c=r  a-b-c=r

3  Числа в межах 20. Варіанти завдань:

a+b=r  a-b=r

4  Числа в межах 20. Приклад на дві дії:

a+b+c=r  a+b-c=r  a-b+c=r  a-b-c=r

5  Числа в межах 100. Варіанти завдань:

a+b=r  a-b=r

6  Числа в межах 100. Приклад на дві дії:

a+b+c=r  a+b-c=r  a-b+c=r  a-b-c=r

7  Числа в межах таблиці множення. Варіанти завдань:

axb=r  a:b=r

8  Числа в межах 100. Приклад на дві дії:

a+bxc=r  a+b:c=r  axb+c=r  a:b+c=r  a-bxc=r

a-b:c=r  axb-c=r  a:b-c=r

9  Числа в межах 100. Приклад на три дії:

a+b+cxd=r  a+b+c:d=r  a+b+c+d=r  a+b+c-d=r  a+b-cxd=r

a+b-c:d=r  a+b-c+d=r  a+b-c-d=r  a-b+cxd=r  a-b+c:d=r

a-b+c+d=r  a-b+c-d=r  a-b-cxd=r  a-b-c:d=r  a-b-c+d=r

a-b-c-d=r  a+bxc+d=r  a+bxc-d=r  a+bxcxd=r  a+bxc:d=r

a+b:c+d=r  a+b:c-d=r  a+b:cxd=r  a+b:c:d=r  a-bxc+d=r

a-bxc-d=r  a-bxcxd=r  a-bxc:d=r  a-b:c+d=r  a-b:c-d=r

a-b:cxd=r  a-b:c:d=r  axb:c+d=r  axb:c-d=r  axb:cxd=r

axb:c:d=r  axb+c+d=r  axb+c-d=r  axb+cxd=r  axb+c:d=r

axb-c+d=r  axb-c-d=r  axb-cxd=r  axb-c:d=r  axbxc+d=r

axbxc-d=r  axbxcxd=r  axbxc:d=r  a:b:c+d=r  a:b:c-d=r

a:b:cxd=r  a:b:c:d=r  a:bxc+d=r  a:bxc-d=r  a:bxcxd=r

a:bxc:d=r  a:b+c+d=r  a:b+c-d=r  a:b+cxd=r  a:b+c:d=r

a:b-c+d=r  a:b-c-d=r  a:b-cxd=r  a:b-c:d=r

     Базові рівні відповідають рівням програми.

     Тренування має слідуючі параметри по кількості повторень:

Тренування 1  -  10 повторень на рівні.  1 додатковий приклади за кожну помилку.

Тренування 2 - 8 повторень на рівні.  1  додатковий  приклади  за кожну помилку.

Тренування 3 - 6 повторень на рівні. 1 додатковий приклад за кожну помилку.

Тренування 4 - 4 повторень на рівні. 1 додатковий приклад за кожну помилку.

     В режимі "Контроль" кожному  рівню програми відповідає  урок з відповідним номером.

     В режимі "Довідка" викликаються по черзі всі приклади  базових рівнів у відповідності до їх нумерації з 1 по 9.

Проект "Каштан"