Untitled

Проект "Каштан"

Програма "Вимірювання"

Назва виконавчого файла: LINEJKA.EXE

Програма призначена для вироблення навиків вимірювання довжин відрізків.

     Базові рівні:

Складність 1:

1.  Виміряти довжину відрізка певного кольору. Колір відрізка обирається випадковим чином, довжина в межах 10. Кількість відрізків на екрані мінімальна. 

2.  Виміряти довжину відрізка певного кольору. Колір відрізка обирається випадковим чином, довжина в межах 10. Кількість відрізків на екрані середня.

3.  Виміряти довжину відрізка певного кольору. Колір відрізка обирається випадковим чином, довжина в межах 10. Кількість відрізків на екрані максимальна.

Складність 2:

1.     Виміряти довжину відрізків певного кольору. Колір відрізків обирається випадковим чином, довжина в межах 10.

2. Виміряти довжину відрізків певного кольору. Колір відрізків обирається випадковим чином, довжина в межах 20.

2.     Виміряти довжину відрізків певного кольору. Колір відрізків обирається випадковим чином, довжина в межах 100. 

Складність 3:

1.  Виміряти довжину суми відрізків певних кольорів. Колори відрізків обираються випадковим чином, довжина в межах 10.

2.  Виміряти довжину суми відрізків певних кольорів. Колори відрізків обираються випадковим чином, довжина в межах 20.

3.  Виміряти довжину суми відрізків певних кольорів. Колори відрізків обираються випадковим чином, довжина в межах 100. 

Складність 4:

4.  Порівняти довжини відрізків певних кольорів. Колори відрізків обираються випадковим чином, довжина в межах 10.

5.  Порівняти довжини відрізків певних кольорів. Колори відрізків обираються випадковим чином, довжина в межах 20.

6.  Порівняти довжини відрізків певних кольорів. Колори відрізків обираються випадковим чином, довжина в межах 100. 


Проект "Каштан"