Untitled

Проект "Каштан"

Програма "Космос"

Назва виконавчого файла: KOSMOS.EXE

Програма призначена для вироблення навиків обчислень. Програма створена у формі гри. В центрі екрана розташовується космічний корабель. З чотирьох боків до нього рухаються метеорити у формі прикладів. Учень повинен зорієнтувати корабель на певний приклад, набрати відповідь і натиснути клавішу ENTER. У випадку правильної відповіді приклад зникає. Вірне розв’язання всіх чотирьох прикладів дозволяє перейти до наступного етапу гри. Не кожному рівні учень повинен розв’язати 12 прикладів. Подолання трьох рівнів завершується повідомленням про виконання певної місії.

Базові рівні і їх розподіл на місії:

Місія 1

1. Додавання в межах 10.

2.  Віднімання в межах 10.

3.  Додавання і віднімання в межах 10.

Місія 2

4.  Додавання в межах 20.

5.  Віднімання в межах 20.

6.  Додавання і віднімання в межах 20.

Місія 3

7.  Додавання в межах 100.

8.  Віднімання в межах 100.

9.  Додавання і віднімання в межах 100.

Місія 4

10.         Множення чисел до 5.

11.         Ділення чисел, обернене до рівня 10.

12.         Множення і ділення чисел відповідне рівням 10 і 11.

Місія 5

13.         Таблиця множення.

14.         Ділення чисел, обернене до рівня 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.         Множення і ділення чисел відповідне рівням 13 і 14.

Місія 6

16.         Додавання в межах 1000.

17.         Віднімання в межах 1000.

18.         Додавання і віднімання в межах 100.

Проект "Каштан"