Untitled

Проект "Каштан"

Програма "Геометрія"

Назва виконавчого файла: GEOMETRY.EXE

Програма містить слідуючі базові рівні:

1 За стороною квадрата знайти його периметр.  Сторона квадрата не більше 9 од.

2 За сторонами трикутника знайти його периметр. Відповідь в межах 100 од.

3 За  стороною  рівностороннього трикутника знайти його периметр. Сторона трикутника не більше 9 од.

4 У рівнобедренному трикутнику відомий периметр і довжина сторони основи. Знайти бічне ребро. Сторони трикутника не більше 9 од.

5 За  периметром трикутника і двома сторонами знайти третю сторону. Сторони трикутника не більше 9 од.

6 За  стороною  прямокутника  і  різницею сторін знайти периметр. Сторони прямокутника не більше 9 од.

7 За стороною прямокутника і відомостями  в  скільки  разів  вона більша (менша) за другу знайти периметр. 

Сторони прямокутника не більше 9 од.

8 За периметром квадрата знайти його сторону. Сторона квадрата не більше 9 од.

9 Відомо  дві  сторони  трикутника  і  в скільки разів одна з них більша (менша) за третю. Знайти периметр.

Обчислення при множенні (діленні) в межах таблиці множення, відповідь в межах 100 од.

10 За двома сторонами прямокутника знайти його площу.  Обчислення в межах таблиці множення.

11 За стороною прямокутника і його площею знайти  другу  сторону. Обчислення в межах таблиці множення.

12 За  стороною  квадрата  знайти його площу.  Обчислення в межах таблиці множення.

13 За площею квадрата знайти його  сторону.  Обчислення  в  межах таблиці множення.

14 У прямокутнику відома сторона і різниця сторін.  Знайти площу. Сторони прямокутника не більше 9 од.

15 Відома сторона прямокутника і  його  периметр.  Знайти  площу. Сторони прямокутника не більше 9 од.

16 За  периметром квадрата знайти його площу.  Обчислення в межах таблиці множення.

     Одиниці вимірювання см і дм. 

     Програма містить 5 рівнів, які включають в себе слідуючі базові:

Рівень програми 1 - базові рівні 1-3

Рівень програми 2 - базові рівні 5-8

Рівень програми 3 - базові рівні 4 і 9-13

Рівень програми 4 - базові рівні 14-16

Рівень програми 5 - базові рівні 1-16

     Базові рівні обираються у відповідному рівні програми випадковим чином з рівною ймовірністю.

     Тренування має слідуючі параметри по кількості повторень:

Тренування 1 - 10 повторень на рівні.  3  додаткові  завдання  за кожну помилку.

Тренування 2 - 8 повторень на рівні. 2 додаткові завдання за кожну помилку.

Тренування 3 - 6 повторень на рівні. 1 додаткове завдання за кожну помилку.

Тренування 4 - 4 повторення на  рівні. Помилки  не  впливають  на кількість завдань.

     В режимі "Контроль"  кожному рівню програми відповідає  урок з відповідним номером.

     В режимі "Довідка" викликаються по черзі всі задачі  базових

рівнів у відповідності до їх нумерації з 1 по 16.

Проект "Каштан"