Untitled

Проект "Каштан"

Програма "Ніколи не здавайся 2"

Назва виконавчого файлу: SF1U.EXE

       Генерує завдання на таблицю множення та позатабличне

множення і ділення.         Базові рівні:

1  Множення цифри на 2 або 3. Цифри, та чисел 2 чи 3 вибираються випадковим чином з рівними ймовірностями.

2  Ділення числа на 2 або 3 (в межах таблиці множення). Вибір діленого та дільника випадковим чином з рівними ймовірностями.

3  Множення цифри на 4 або 5. Цифри, та числа 4 чи 5 вибираються випадковим чином з рівними ймовірностями.

4  Ділення числа на 4 або 5 (в межах таблиці множення). Вибір діленого та дільника випадковим чином з рівними ймовірностями.

5  Множення цифри на 6 або 7. Цифри, та числа 6 чи 7 вибираються випадковим чином з рівними ймовірностями.

6  Ділення числа на 6 або 7 (в межах таблиці множення). Вибір діленого та дільника випадковим чином з рівними ймовірностями.

7  Множення цифри на 8 або 9. Цифри, та числа 8 чи 9 вибираються випадковим чином з рівними ймовірностями.

8  Ділення числа на 8 або 9 (в межах таблиці множення). Вибір діленого та дільника випадковим чином з рівними ймовірностями.

9  Множення круглого десятка на цифру. Вибір співмножників випадковим чином з рівними ймовірностями.

10 Ділення зворотнє до рівня 9.

11 "Спрощені" варіанти множення в межах 1000:

    1-круглий десяток на круглий десяток

    2-кругла сотня на цифру

    3-двуцифровое число з закінченням на 5 на цифру

12 Ділення зворотнє до рівня 11.

13 Множення в межах 1000.

14 Ділення зворотнє до рівня 13. 

     Всі рівні програми відповідають базовим рівням.

     Програма не допускає перехід від одного приклада до іншого без вірного розв`язку учнем попереднього. При виконанні завдань фіксується час виконання прикладів кожного рівня. В кінці сеансу виконання завдань на екран виводиться звідна таблиця часу на кожному рівні. Крім того фіксується весь протокол роботи учня як у програмах із режимом "Статистика".

 

                      Структура програми:

     На першому етапі обирається початковий рівень і максимальний

доступний рівень завдання (у відповідності до перерахованих рівнів

програми). На другому етапі управління вибором завдань обирається

"Складність":

Складність 1 - 3 прикладів на кожному рівні.

Складність 2 - 6 прикладів на кожному рівні.

Складність 3 - 9 прикладів на кожному рівні.

Складність 4 - 12 прикладів на кожному рівні.


Проект "Каштан"