Untitled

Програма "Нумерація чисел"

Назва виконавчого файла: NE1U.EXE

     Призначена для закрепления знання нумерації чисел в  межах

100.  В  ряду  чисел (порядок прямий або обернений),  учень

повинен вставить одно, два чи три пропущених числа.

         Рівень       Межі     Порядок    К-ть пропушених чисел

            1          10      прямий               1

            2          10      зворотній            1

            3          10      прямий               2

            4          10      зворотній            2

            5          10      прямий               3

            6          10      зворотній            3

            7          20      прямий               1

            8          20      зворотній            1

            9          20      прямий               2

            10         20      зворотній            2

            11         20      прямий               3

            12         20      зворотній            3

            13         100     прямий               1

            14         100     зворотній            1

            15         100     прямий               2

            16         100     зворотній            2

            17         100     прямий               3

            18         100     зворотній            3

            19    круглі дес.  прямий               1

            20    круглі дес.  зворотній            1

            21    круглі дес.  прямий               2

            22    круглі дес.  зворотній            2

            23    круглі дес.  прямий               3

            24    круглі дес.  зворотній            3

     Програма містить 25 рівнів. Перші 24 повністю співпадають з

базовими рівнями, 25-й рівень містить в собі всі рівні з 1 по 24.

Базові рівні обираються у двадцять п`ятому рівні програми випадковим чином з рівною ймовірністю.

     Для зручності розташування на екрані меню рівнів розбито на рівні та підрівні.

     Тренування має слідуючі параметри по кількості повторень:

Тренування 1 - 5 повторень на рівні. 2 додаткові приклади за кожну помилку.

Тренування 2 - 3 повторення на рівні. 2 додаткові приклади за кожну помилку.

Тренування 3 - 2 повторення на рівні. 1 додатковий приклад за кожну помилку.

Тренування 4 - 1 повторення на рівні. Помилки не впливають на кількість прикладів.

    В режимі тренування статистка одразу в наочному вигляді виводиться на екран:

 

     Уроки -  по п`ять прикладів на кожному рівні,  в одному уроці два рівня,  всього на 24 рівня - 12 уроков, урок 13 - на рівень 25.

     В режимі "Довідка" викликаються по черзі всі задачі базових рівнів у відповідності до їх нумерації без урахування кількості пропушених чисел.