Математика 6-й клас


Самостійна робота № 21


Завдання для учня

Для вчителя (відповіді для перевірки)
 
Варіант 1
***********
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 20 см, та 21 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
***********
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 24 см, а гіпотенуза 26 см.
Знайдіть другий катет.
***********
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 18 см, та 80 см.
***********
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=65 см, AC=50 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
***********
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 72 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 36 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 24 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
***********
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
10 см, а катети відносяться як 4:3. Знайдіть периметр трикутника.
***********
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 262 см, а основа на 11 см менша від бічної сторони
***********
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=55 см, AB=65 см, а висота 
 AE=33 см. Знайдіть сторону BC.
***********
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=72 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=33
***********
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 5:6. Периметр трикутника дорівнює 96 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
***********
Основа рівнобедреного трикутника на 5 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 20 см.
***********
З точки, яка знаходиться на відстані 24 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 25 см та 40 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
***********
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 7 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 2:3. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Площа трапеції дорівнює 168 cм, а її висота 4 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 1:6
***********
Площа трапеції дорівнює 144 cм, одна з основ 36 см, а висота 3 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 5 см і 9 см,
а діагональ 25 см.
***********
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 15 см і 33 см,
а більша бічна сторона 30 см?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 19 см і 55 см,
а бічна сторона 82 см?
***********
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 13 см і 20 см, а
висота 12 cм.
***********
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 29 см і 101 см, а
висота 20 cм.
***********
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 3 см і 27 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 53 см і 45 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
 
Варіант 2
***********
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 24 см, та 45 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
***********
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 24 см, а гіпотенуза 74 см.
Знайдіть другий катет.
***********
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 12 см, та 9 см.
***********
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=35 см, AC=42 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
***********
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 96 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 28 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 4 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
***********
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
10 см, а катети відносяться як 4:3. Знайдіть периметр трикутника.
***********
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 98 см, а основа на 7 см менша від бічної сторони
***********
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=40 см, AB=74 см, а висота 
 AE=24 см. Знайдіть сторону BC.
***********
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=51 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=51
***********
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 5:8. Периметр трикутника дорівнює 252 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
***********
Основа рівнобедреного трикутника на 33 см менше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 72 см.
***********
З точки, яка знаходиться на відстані 12 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 15 см та 37 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
***********
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 10 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 10:3. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Площа трапеції дорівнює 78 cм, а її висота 3 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 5:8
***********
Площа трапеції дорівнює 144 cм, одна з основ 28 см, а висота 6 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 10 см і 20 см,
а діагональ 25 см.
***********
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 16 см і 26 см,
а більша бічна сторона 26 см?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 7 см і 31 см,
а бічна сторона 13 см?
***********
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 29 см і 52 см, а
висота 20 cм.
***********
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 26 см і 40 см, а
висота 24 cм.
***********
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 16 см і 36 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 26 см і 10 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
 
Варіант 3
***********
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 21 см, та 20 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
***********
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 12 см, а гіпотенуза 37 см.
Знайдіть другий катет.
***********
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 12 см, та 16 см.
***********
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=26 см, AC=48 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
***********
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 60 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 12 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 8 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
***********
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
10 см, а катети відносяться як 4:3. Знайдіть периметр трикутника.
***********
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 84 см, а основа на 9 см менша від бічної сторони
***********
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=35 см, AB=75 см, а висота 
 AE=21 см. Знайдіть сторону BC.
***********
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=48 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=78
***********
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 13:24. Периметр трикутника дорівнює 200 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
***********
Основа рівнобедреного трикутника на 2 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 8 см.
***********
З точки, яка знаходиться на відстані 24 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 25 см та 30 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
***********
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 2 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 2:3. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Площа трапеції дорівнює 168 cм, а її висота 8 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 2:1
***********
Площа трапеції дорівнює 360 cм, одна з основ 48 см, а висота 5 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 1 см і 5 см,
а діагональ 5 см.
***********
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 11 см і 26 см,
а більша бічна сторона 17 см?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 9 см і 41 см,
а бічна сторона 65 см?
***********
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 26 см і 74 см, а
висота 24 cм.
***********
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 30 см і 74 см, а
висота 24 cм.
***********
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 10 см і 40 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 34 см і 16 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
 
Варіант 4
***********
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 16 см, та 30 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
***********
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 20 см, а гіпотенуза 101 см.
Знайдіть другий катет.
***********
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 20 см, та 99 см.
***********
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=85 см, AC=26 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
***********
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 168 см, а катети
відносяться як 7:24. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 84 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 72 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
***********
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
58 см, а катети відносяться як 21:20. Знайдіть периметр трикутника.
***********
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 195 см, а основа на 12 см менша від бічної сторони
***********
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=25 см, AB=29 см, а висота 
 AE=20 см. Знайдіть сторону BC.
***********
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=52 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=13
***********
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 13:24. Периметр трикутника дорівнює 250 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
***********
Основа рівнобедреного трикутника на 8 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 32 см.
***********
З точки, яка знаходиться на відстані 24 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 30 см та 51 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
***********
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 4 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 3:10. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Площа трапеції дорівнює 294 cм, а її висота 6 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 3:4
***********
Площа трапеції дорівнює 162 cм, одна з основ 8 см, а висота 9 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 1 см і 7 см,
а діагональ 5 см.
***********
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 19 см і 28 см,
а більша бічна сторона 15 см?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 14 см і 38 см,
а бічна сторона 37 см?
***********
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 13 см і 20 см, а
висота 12 cм.
***********
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 40 см і 74 см, а
висота 24 cм.
***********
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 4 см і 16 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 10 см і 6 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
 
Варіант 5
***********
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 12 см, та 9 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
***********
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 15 см, а гіпотенуза 17 см.
Знайдіть другий катет.
***********
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 15 см, та 20 см.
***********
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=25 см, AC=30 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
***********
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 120 см, а катети
відносяться як 8:15. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 80 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 40 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
***********
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
58 см, а катети відносяться як 21:20. Знайдіть периметр трикутника.
***********
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 252 см, а основа на 12 см менша від бічної сторони
***********
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=30 см, AB=82 см, а висота 
 AE=18 см. Знайдіть сторону BC.
***********
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=44 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=11
***********
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 5:8. Периметр трикутника дорівнює 126 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
***********
Основа рівнобедреного трикутника на 33 см менше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 63 см.
***********
З точки, яка знаходиться на відстані 8 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 10 см та 17 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
***********
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 3 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 3:2. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Площа трапеції дорівнює 270 cм, а її висота 9 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 4:1
***********
Площа трапеції дорівнює 56 cм, одна з основ 32 см, а висота 2 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 6 см і 18 см,
а діагональ 13 см.
***********
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 7 см і 27 см,
а більша бічна сторона 101 см?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 11 см і 51 см,
а бічна сторона 25 см?
***********
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 15 см і 37 см, а
висота 12 cм.
***********
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 26 см і 74 см, а
висота 24 cм.
***********
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 9 см і 25 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 74 см і 70 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
 
Варіант 6
***********
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 12 см, та 9 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
***********
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 18 см, а гіпотенуза 82 см.
Знайдіть другий катет.
***********
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 8 см, та 15 см.
***********
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=20 см, AC=32 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
***********
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 180 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 15 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 5 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
***********
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
58 см, а катети відносяться як 21:20. Знайдіть периметр трикутника.
***********
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 154 см, а основа на 20 см менша від бічної сторони
***********
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=39 см, AB=45 см, а висота 
 AE=36 см. Знайдіть сторону BC.
***********
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=36 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=36
***********
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 13:10. Периметр трикутника дорівнює 216 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
***********
Основа рівнобедреного трикутника на 11 см менше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 24 см.
***********
З точки, яка знаходиться на відстані 24 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 51 см та 74 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
***********
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 8 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 36:5. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Площа трапеції дорівнює 132 cм, а її висота 3 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 3:8
***********
Площа трапеції дорівнює 288 cм, одна з основ 30 см, а висота 8 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 1 см і 9 см,
а діагональ 13 см.
***********
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 2 см і 9 см,
а більша бічна сторона 25 см?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 16 см і 56 см,
а бічна сторона 29 см?
***********
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 25 см і 26 см, а
висота 24 cм.
***********
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 25 см і 51 см, а
висота 24 cм.
***********
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 72 см і 98 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 10 см і 6 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
 
Варіант 7
***********
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 12 см, та 35 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
***********
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 20 см, а гіпотенуза 52 см.
Знайдіть другий катет.
***********
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 11 см, та 60 см.
***********
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=13 см, AC=10 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
***********
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 112 см, а катети
відносяться як 7:24. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 15 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 5 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
***********
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
10 см, а катети відносяться як 4:3. Знайдіть периметр трикутника.
***********
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 203 см, а основа на 19 см менша від бічної сторони
***********
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=26 см, AB=51 см, а висота 
 AE=24 см. Знайдіть сторону BC.
***********
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=45 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=45
***********
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 53:56. Периметр трикутника дорівнює 324 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
***********
Основа рівнобедреного трикутника на 11 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 5 см.
***********
З точки, яка знаходиться на відстані 36 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 45 см та 60 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
***********
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 14 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 10:3. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Площа трапеції дорівнює 594 cм, а її висота 9 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 19:3
***********
Площа трапеції дорівнює 288 cм, одна з основ 108 см, а висота 3 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 17 см і 19 см,
а діагональ 30 см.
***********
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 5 см і 23 см,
а більша бічна сторона 30 см?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 10 см і 42 см,
а бічна сторона 20 см?
***********
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 30 см і 51 см, а
висота 24 cм.
***********
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 30 см і 40 см, а
висота 24 cм.
***********
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 8 см і 50 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 15 см і 9 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
 
Варіант 8
***********
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 16 см, та 12 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
***********
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 24 см, а гіпотенуза 30 см.
Знайдіть другий катет.
***********
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 24 см, та 10 см.
***********
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=13 см, AC=24 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
***********
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 132 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 16 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 4 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
***********
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
58 см, а катети відносяться як 21:20. Знайдіть периметр трикутника.
***********
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 88 см, а основа на 11 см менша від бічної сторони
***********
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=26 см, AB=74 см, а висота 
 AE=24 см. Знайдіть сторону BC.
***********
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=75 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=75
***********
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 29:42. Периметр трикутника дорівнює 300 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
***********
Основа рівнобедреного трикутника на 11 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 21 см.
***********
З точки, яка знаходиться на відстані 35 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 37 см та 91 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
***********
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 6 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 5:12. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Площа трапеції дорівнює 336 cм, а її висота 8 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 17:11
***********
Площа трапеції дорівнює 180 cм, одна з основ 80 см, а висота 3 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 16 см і 20 см,
а діагональ 30 см.
***********
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 4 см і 18 см,
а більша бічна сторона 50 см?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 2 см і 34 см,
а бічна сторона 20 см?
***********
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 25 см і 51 см, а
висота 24 cм.
***********
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 51 см і 74 см, а
висота 24 cм.
***********
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 10 см і 40 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 82 см і 80 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
 
Варіант 9
***********
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 15 см, та 20 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
***********
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 10 см, а гіпотенуза 26 см.
Знайдіть другий катет.
***********
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 18 см, та 24 см.
***********
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=15 см, AC=18 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
***********
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 210 см, а катети
відносяться як 5:12. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 96 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 64 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
***********
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
10 см, а катети відносяться як 4:3. Знайдіть периметр трикутника.
***********
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 209 см, а основа на 19 см менша від бічної сторони
***********
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=30 см, AB=40 см, а висота 
 AE=24 см. Знайдіть сторону BC.
***********
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=42 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=22
***********
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 5:6. Периметр трикутника дорівнює 304 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
***********
Основа рівнобедреного трикутника на 33 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 15 см.
***********
З точки, яка знаходиться на відстані 28 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 53 см та 100 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
***********
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 14 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 10:3. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Площа трапеції дорівнює 432 cм, а її висота 8 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 1:2
***********
Площа трапеції дорівнює 168 cм, одна з основ 52 см, а висота 3 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 9 см і 13 см,
а діагональ 61 см.
***********
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 8 см і 19 см,
а більша бічна сторона 61 см?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 5 см і 23 см,
а бічна сторона 41 см?
***********
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 26 см і 40 см, а
висота 24 cм.
***********
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 25 см і 30 см, а
висота 24 cм.
***********
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 24 см і 54 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 50 см і 48 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
 
Варіант 10
***********
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 15 см, та 8 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
***********
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 24 см, а гіпотенуза 26 см.
Знайдіть другий катет.
***********
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 6 см, та 8 см.
***********
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=20 см, AC=24 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
***********
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 24 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 12 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 6 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
***********
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
58 см, а катети відносяться як 21:20. Знайдіть периметр трикутника.
***********
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 210 см, а основа на 15 см менша від бічної сторони
***********
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=10 см, AB=17 см, а висота 
 AE=8 см. Знайдіть сторону BC.
***********
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=96 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=24
***********
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 5:8. Периметр трикутника дорівнює 270 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
***********
Основа рівнобедреного трикутника на 3 см менше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 12 см.
***********
З точки, яка знаходиться на відстані 24 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 30 см та 40 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
***********
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 8 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 10:3. Знайдіть сторони трикутника.
***********
Площа трапеції дорівнює 1008 cм, а її висота 8 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 3:4
***********
Площа трапеції дорівнює 120 cм, одна з основ 18 см, а висота 5 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 9 см і 13 см,
а діагональ 61 см.
***********
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 5 см і 25 см,
а більша бічна сторона 101 см?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 19 см і 51 см,
а бічна сторона 34 см?
***********
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 26 см і 74 см, а
висота 24 cм.
***********
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 29 см і 52 см, а
висота 20 cм.
***********
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 50 см і 98 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
***********
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 25 см і 7 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.

Варіант 1
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 20 см, та 21 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
29
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 24 см, а гіпотенуза 26 см.
Знайдіть другий катет.
10
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 18 см, та 80 см.
180
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=65 см, AC=50 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
60
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 72 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
18
24
30
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 36 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 24 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
15
39
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
10 см, а катети відносяться як 4:3. Знайдіть периметр трикутника.
48
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 262 см, а основа на 11 см менша від бічної сторони
80
91
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=55 см, AB=65 см, а висота 
 AE=33 см. Знайдіть сторону BC.
12
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=72 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=33
97
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 5:6. Периметр трикутника дорівнює 96 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
24
Основа рівнобедреного трикутника на 5 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 20 см.
30
25
З точки, яка знаходиться на відстані 24 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 25 см та 40 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
25
39
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 7 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 2:3. Знайдіть сторони трикутника.
21
28
35
Площа трапеції дорівнює 168 cм, а її висота 4 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 1:6
12
72
Площа трапеції дорівнює 144 cм, одна з основ 36 см, а висота 3 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
60
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 5 см і 9 см,
а діагональ 25 см.
168
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 15 см і 33 см,
а більша бічна сторона 30 см?
576
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 19 см і 55 см,
а бічна сторона 82 см?
2960
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 13 см і 20 см, а
висота 12 cм.
522
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 29 см і 101 см, а
висота 20 cм.
1400
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 3 см і 27 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
135
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 53 см і 45 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
686
Варіант 2
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 24 см, та 45 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
51
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 24 см, а гіпотенуза 74 см.
Знайдіть другий катет.
70
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 12 см, та 9 см.
36
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=35 см, AC=42 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
28
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 96 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
24
32
40
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 28 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 4 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
96
100
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
10 см, а катети відносяться як 4:3. Знайдіть периметр трикутника.
48
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 98 см, а основа на 7 см менша від бічної сторони
28
35
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=40 см, AB=74 см, а висота 
 AE=24 см. Знайдіть сторону BC.
38
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=51 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=51
85
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 5:8. Периметр трикутника дорівнює 252 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
42
Основа рівнобедреного трикутника на 33 см менше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 72 см.
42
75
З точки, яка знаходиться на відстані 12 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 15 см та 37 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
26
44
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 10 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 10:3. Знайдіть сторони трикутника.
25
60
65
Площа трапеції дорівнює 78 cм, а її висота 3 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 5:8
20
32
Площа трапеції дорівнює 144 cм, одна з основ 28 см, а висота 6 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
20
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 10 см і 20 см,
а діагональ 25 см.
300
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 16 см і 26 см,
а більша бічна сторона 26 см?
504
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 7 см і 31 см,
а бічна сторона 13 см?
95
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 29 см і 52 см, а
висота 20 cм.
2310
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 26 см і 40 см, а
висота 24 cм.
1080
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 16 см і 36 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
624
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 26 см і 10 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
216
Варіант 3
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 21 см, та 20 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
29
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 12 см, а гіпотенуза 37 см.
Знайдіть другий катет.
35
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 12 см, та 16 см.
48
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=26 см, AC=48 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
10
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 60 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
15
20
25
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 12 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 8 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
5
13
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
10 см, а катети відносяться як 4:3. Знайдіть периметр трикутника.
48
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 84 см, а основа на 9 см менша від бічної сторони
22
31
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=35 см, AB=75 см, а висота 
 AE=21 см. Знайдіть сторону BC.
44
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=48 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=78
102
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 13:24. Периметр трикутника дорівнює 200 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
20
Основа рівнобедреного трикутника на 2 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 8 см.
12
10
З точки, яка знаходиться на відстані 24 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 25 см та 30 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
11
25
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 2 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 2:3. Знайдіть сторони трикутника.
6
8
10
Площа трапеції дорівнює 168 cм, а її висота 8 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 2:1
28
14
Площа трапеції дорівнює 360 cм, одна з основ 48 см, а висота 5 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
96
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 1 см і 5 см,
а діагональ 5 см.
12
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 11 см і 26 см,
а більша бічна сторона 17 см?
148
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 9 см і 41 см,
а бічна сторона 65 см?
1575
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 26 см і 74 см, а
висота 24 cм.
3360
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 30 см і 74 см, а
висота 24 cм.
1440
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 10 см і 40 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
500
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 34 см і 16 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
375
Варіант 4
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 16 см, та 30 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
34
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 20 см, а гіпотенуза 101 см.
Знайдіть другий катет.
99
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 20 см, та 99 см.
220
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=85 см, AC=26 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
84
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 168 см, а катети
відносяться як 7:24. Знайдіть сторони трикутника.
21
72
75
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 84 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 72 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
13
85
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
58 см, а катети відносяться як 21:20. Знайдіть периметр трикутника.
280
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 195 см, а основа на 12 см менша від бічної сторони
57
69
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=25 см, AB=29 см, а висота 
 AE=20 см. Знайдіть сторону BC.
6
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=52 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=13
65
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 13:24. Периметр трикутника дорівнює 250 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
25
Основа рівнобедреного трикутника на 8 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 32 см.
48
40
З точки, яка знаходиться на відстані 24 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 30 см та 51 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
27
63
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 4 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 3:10. Знайдіть сторони трикутника.
10
24
26
Площа трапеції дорівнює 294 cм, а її висота 6 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 3:4
42
56
Площа трапеції дорівнює 162 cм, одна з основ 8 см, а висота 9 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
28
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 1 см і 7 см,
а діагональ 5 см.
12
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 19 см і 28 см,
а більша бічна сторона 15 см?
282
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 14 см і 38 см,
а бічна сторона 37 см?
910
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 13 см і 20 см, а
висота 12 cм.
522
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 40 см і 74 см, а
висота 24 cм.
1512
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 4 см і 16 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
80
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 10 см і 6 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
32
Варіант 5
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 12 см, та 9 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
15
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 15 см, а гіпотенуза 17 см.
Знайдіть другий катет.
8
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 15 см, та 20 см.
60
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=25 см, AC=30 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
20
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 120 см, а катети
відносяться як 8:15. Знайдіть сторони трикутника.
24
45
51
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 80 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 40 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
60
100
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
58 см, а катети відносяться як 21:20. Знайдіть периметр трикутника.
280
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 252 см, а основа на 12 см менша від бічної сторони
76
88
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=30 см, AB=82 см, а висота 
 AE=18 см. Знайдіть сторону BC.
56
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=44 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=11
55
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 5:8. Периметр трикутника дорівнює 126 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
21
Основа рівнобедреного трикутника на 33 см менше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 63 см.
32
65
З точки, яка знаходиться на відстані 8 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 10 см та 17 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
9
21
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 3 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 3:2. Знайдіть сторони трикутника.
9
12
15
Площа трапеції дорівнює 270 cм, а її висота 9 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 4:1
48
12
Площа трапеції дорівнює 56 cм, одна з основ 32 см, а висота 2 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
24
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 6 см і 18 см,
а діагональ 13 см.
60
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 7 см і 27 см,
а більша бічна сторона 101 см?
1683
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 11 см і 51 см,
а бічна сторона 25 см?
465
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 15 см і 37 см, а
висота 12 cм.
888
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 26 см і 74 см, а
висота 24 cм.
1440
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 9 см і 25 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
255
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 74 см і 70 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
864
Варіант 6
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 12 см, та 9 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
15
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 18 см, а гіпотенуза 82 см.
Знайдіть другий катет.
80
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 8 см, та 15 см.
40
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=20 см, AC=32 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
12
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 180 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
45
60
75
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 15 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 5 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
20
25
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
58 см, а катети відносяться як 21:20. Знайдіть периметр трикутника.
280
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 154 см, а основа на 20 см менша від бічної сторони
38
58
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=39 см, AB=45 см, а висота 
 AE=36 см. Знайдіть сторону BC.
12
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=36 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=36
60
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 13:10. Периметр трикутника дорівнює 216 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
72
Основа рівнобедреного трикутника на 11 см менше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 24 см.
14
25
З точки, яка знаходиться на відстані 24 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 51 см та 74 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
25
115
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 8 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 36:5. Знайдіть сторони трикутника.
18
80
82
Площа трапеції дорівнює 132 cм, а її висота 3 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 3:8
24
64
Площа трапеції дорівнює 288 cм, одна з основ 30 см, а висота 8 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
42
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 1 см і 9 см,
а діагональ 13 см.
60
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 2 см і 9 см,
а більша бічна сторона 25 см?
132
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 16 см і 56 см,
а бічна сторона 29 см?
756
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 25 см і 26 см, а
висота 24 cм.
1428
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 25 см і 51 см, а
висота 24 cм.
1200
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 72 см і 98 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
7140
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 10 см і 6 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
32
Варіант 7
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 12 см, та 35 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
37
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 20 см, а гіпотенуза 52 см.
Знайдіть другий катет.
48
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 11 см, та 60 см.
132
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=13 см, AC=10 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
12
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 112 см, а катети
відносяться як 7:24. Знайдіть сторони трикутника.
14
48
50
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 15 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 5 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
20
25
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
10 см, а катети відносяться як 4:3. Знайдіть периметр трикутника.
48
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 203 см, а основа на 19 см менша від бічної сторони
55
74
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=26 см, AB=51 см, а висота 
 AE=24 см. Знайдіть сторону BC.
35
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=45 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=45
75
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 53:56. Периметр трикутника дорівнює 324 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
90
Основа рівнобедреного трикутника на 11 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 5 см.
24
13
З точки, яка знаходиться на відстані 36 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 45 см та 60 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
21
75
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 14 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 10:3. Знайдіть сторони трикутника.
35
84
91
Площа трапеції дорівнює 594 cм, а її висота 9 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 19:3
114
18
Площа трапеції дорівнює 288 cм, одна з основ 108 см, а висота 3 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
84
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 17 см і 19 см,
а діагональ 30 см.
432
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 5 см і 23 см,
а більша бічна сторона 30 см?
336
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 10 см і 42 см,
а бічна сторона 20 см?
312
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 30 см і 51 см, а
висота 24 cм.
2700
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 30 см і 40 см, а
висота 24 cм.
1080
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 8 см і 50 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
580
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 15 см і 9 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
72
Варіант 8
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 16 см, та 12 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
20
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 24 см, а гіпотенуза 30 см.
Знайдіть другий катет.
18
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 24 см, та 10 см.
60
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=13 см, AC=24 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
5
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 132 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
33
44
55
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 16 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 4 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
30
34
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
58 см, а катети відносяться як 21:20. Знайдіть периметр трикутника.
280
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 88 см, а основа на 11 см менша від бічної сторони
22
33
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=26 см, AB=74 см, а висота 
 AE=24 см. Знайдіть сторону BC.
60
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=75 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=75
125
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 29:42. Периметр трикутника дорівнює 300 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
60
Основа рівнобедреного трикутника на 11 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 21 см.
40
29
З точки, яка знаходиться на відстані 35 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 37 см та 91 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
72
96
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 6 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 5:12. Знайдіть сторони трикутника.
16
30
34
Площа трапеції дорівнює 336 cм, а її висота 8 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 17:11
51
33
Площа трапеції дорівнює 180 cм, одна з основ 80 см, а висота 3 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
40
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 16 см і 20 см,
а діагональ 30 см.
432
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 4 см і 18 см,
а більша бічна сторона 50 см?
528
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 2 см і 34 см,
а бічна сторона 20 см?
216
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 25 см і 51 см, а
висота 24 cм.
2448
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 51 см і 74 см, а
висота 24 cм.
1620
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 10 см і 40 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
500
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 82 см і 80 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
729
Варіант 9
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 15 см, та 20 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
25
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 10 см, а гіпотенуза 26 см.
Знайдіть другий катет.
24
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 18 см, та 24 см.
72
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=15 см, AC=18 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
12
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 210 см, а катети
відносяться як 5:12. Знайдіть сторони трикутника.
35
84
91
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 96 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 64 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
40
104
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
10 см, а катети відносяться як 4:3. Знайдіть периметр трикутника.
48
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 209 см, а основа на 19 см менша від бічної сторони
57
76
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=30 см, AB=40 см, а висота 
 AE=24 см. Знайдіть сторону BC.
14
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=42 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=22
58
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 5:6. Периметр трикутника дорівнює 304 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
76
Основа рівнобедреного трикутника на 33 см більше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 15 см.
72
39
З точки, яка знаходиться на відстані 28 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 53 см та 100 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
51
141
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 14 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 10:3. Знайдіть сторони трикутника.
35
84
91
Площа трапеції дорівнює 432 cм, а її висота 8 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 1:2
36
72
Площа трапеції дорівнює 168 cм, одна з основ 52 см, а висота 3 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
60
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 9 см і 13 см,
а діагональ 61 см.
660
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 8 см і 19 см,
а більша бічна сторона 61 см?
810
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 5 см і 23 см,
а бічна сторона 41 см?
560
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 26 см і 40 см, а
висота 24 cм.
2088
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 25 см і 30 см, а
висота 24 cм.
1020
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 24 см і 54 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
1404
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 50 см і 48 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
343
Варіант 10
Катети прямокутного трикутника, дорівнюють 15 см, та 8 см.
Знайдіть гіпотенузу трикутника.
17
Катет прямокутного трикутника, дорівнює 24 см, а гіпотенуза 26 см.
Знайдіть другий катет.
10
Знайдіть периметр прямокутного трикутника, катети якого
дорівнюють 6 см, та 8 см.
24
У рівнобедренному трикутнику АВС АВ=ВС=20 см, AC=24 см.
Знайдіть висоту BD трикутника.
16
Периметр прямокутного трикутника дорівнює 24 см, а катети
відносяться як 3:4. Знайдіть сторони трикутника.
6
8
10
Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 12 см, а другий 
менший від гіпотенузи на 6 см. Знайдіть невідомі сторони трикутника.
9
15
Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює 
58 см, а катети відносяться як 21:20. Знайдіть периметр трикутника.
280
Знайдіть сторони рівнобедренного трикутника, якщо його периметр
дорівнює 210 см, а основа на 15 см менша від бічної сторони
60
75
У трикутнику ABC кут С тупий, АС=10 см, AB=17 см, а висота 
 AE=8 см. Знайдіть сторону BC.
9
У рівнобедреному трикутнику ABC (AB=BC) висота АD=96 см.
Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо BD-DC=24
120
Бічна сторона рівнобедреного трикутника відноситься до основи 
як 5:8. Периметр трикутника дорівнює 270 см. Знайдіть
висоту трикутника проведену до основи.
45
Основа рівнобедреного трикутника на 3 см менше за бічну
сторону. Знайдіть сторони трикутника, якщо його висота
проведена до основи, дорівнює 12 см.
10
13
З точки, яка знаходиться на відстані 24 см від прямої, проведено
до неї дві похилі, довжини яких дорівнюють 30 см та 40 см.
Знайдіть відстань між основами похилих.
14
50
У прямокутний трикутник вписано коло радіуса 8 см. Точка 
дотику поділяє гіпотенузу на відрізки, довжини яких відносяться 
як 10:3. Знайдіть сторони трикутника.
20
48
52
Площа трапеції дорівнює 1008 cм, а її висота 8 см. Знайдіть основи
трапеціїї, якщо вони відносяться як 3:4
108
144
Площа трапеції дорівнює 120 cм, одна з основ 18 см, а висота 5 см.
Знайдіть другу основу трапеціїї.
30
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 9 см і 13 см,
а діагональ 61 см.
660
Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнюють 5 см і 25 см,
а більша бічна сторона 101 см?
1485
Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 19 см і 51 см,
а бічна сторона 34 см?
1050
Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 26 см і 74 см, а
висота 24 cм.
3360
Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції належить другій основі
Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 29 см і 52 см, а
висота 20 cм.
930
Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 50 см і 98 см.
Чому дорівнює площа даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло?
5180
Знайдіть площу рівнобічної трапеції основи якої дорівнюють 25 см і 7 см,
а діагональ перпендикулярна до бічної сторони.
192

 
Повернення